Logoterápia és egzisztenciaanalízis

Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
Többlet folyóiratának különkiadványa
ISSN 2067-2268, Kolozsvár, Főszerkesztő: Egyed Péter
Az évkönyvként megjelenő kiadványt szerkeszti: Sárkány Péter és Vik János

A Logoterápia és egzisztenciaanalízis című kiadvány a kolozsvári székhelyű Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület (LENTE) és a budapesti bejegyzésű Logoterápia Alapítvány évkönyve. Az évkönyv az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT) kiadójának gondozásában, a Többlet különkiadványaként jelenik meg évente egy alkalommal.

A kiadvány nyomtatott formában megrendelhető az alapítványtól.

Felhívás szerzőknek, formai követelmények (letölthető pdf formátumban)

Megjelent lapszámok:

Logoterápia és egzisztenciaanalízis 2017; Többlet IX. évfolyam 3. (24.) szám, 2017 (letölthető pdf formátumban)

Logoterápia és egzisztenciaanalízis 2016; Többlet VIII. évfolyam 3. (21.) szám, 2016 (letölthető pdf formátumban)

Logoterápia és egzisztenciaanalízis 2015; Többlet VII. évfolyam 3. (17.) szám, 2015 (letölthető pdf formátumban)

Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány    Budapest, 1123 Alkotás u. 49/c    Számlaszám: 12011021-00140330-00100000
Logoterápia Alapítvány

Köszönjük, ha adója 1%-ával, vagy adománnyal támogat bennünket!