Logoterápia Alapítvány

Logoterápia Érdemdíj

Az érdemdíj adományozásának célja olyan személyiség életútjának elismerése, akinek tudományos és/vagy szakmai munkássága kiemelkedő módon hozzájárul az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott három cél valamelyikének a megvalósításához: 1.) A Viktor E. Frankl (1905-1997) osztrák orvos-filozófus által megalapított logoterápia és egzisztenciaanalízis kutatása, oktatása, alkalmazása és terjesztése; 2.) A bölcseleti antropológia és lélektan, valamint a segítő-hivatások filozófiai alapjainak kutatása és oktatása; 3.) Az alkalmazott etika és filozófiai praxis kutatása, oktatása és alkalmazása.

A kitüntetett személyére írásban bárki tehet javaslatot, amelyhez kérjük csatolni a jelölt munkásságának fontosabb eredményeit és szakmai értékelését. E-mail cím: info@logoterapia.hu  A javaslat beküldési határideje: minden év június hó utolsó napja.

A kitüntetett személyéről a beérkező előterjesztések alapján a Logoterápia Alapítvány kuratóriuma dönt. A díj évente egy alkalommal egy személynek kerülhet átadásra. Az érdemdíj összege és formája: minimum 50.000 Ft; plexi plakett és a kuratórium rövid indoklását tartalmazó tanúsítvány.


Logoterápia érdemdíjban részesült:

2020-2021-2022

Prof. Dr. Boglarka Hadinger
kiváló színvonalú oktatói és szakírói tevékenysége jelentősen hozzájárult a logoterápia és egzisztenciaanalízis módszertani fejlesztéséhez.

Prof. Dr. Tringer László
tudományszervezési és oktatói tevékenysége jelentős mértékben hozzájárult a logoterápia és egzisztenciaanalízis szakmai elismeréséhez.

Dr. Vik János
kiváló színvonalú oktatói és szakírói tevékenysége jelentősen hozzájárult Viktor E- Frankl és Elisabeth Lukas munkásságának igényes közvetítéséhez.

2019
Dr. Kalocsai-Varga Éva
Dr. Kalocsai-Varga Éva kiemelkedő színvonalú fordítói és szerkesztői tevékenysége jelentős mértékben hozzájárult Viktor E. Frankl és Elisabeth Lukas munkásságának magyarországi közvetítéséhez. 
Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány    Budapest, 1123 Alkotás u. 49/c    Számlaszám: 12011021-00140330-00100000
Köszönjük, ha adója 1%-ával, vagy adománnyal támogat bennünket!